Monarkiet i dag

Monarkens væsentligste opgaver er at repræsentere Danmark udadtil og være et samlingspunkt indadtil.

Det danske monarki er ifølge Grundloven konstitutionelt, hvilket indebærer, at monarken ikke på egen hånd kan udføre politiske handlinger. Selvom monarken underskriver alle love, har disse kun gyldighed, når de tillige er forsynet med en parlamentarisk ansvarlig ministers kontrasignatur.

Som statsoverhoved medvirker regenten ved regeringsdannelser. Efter rådgivning fra repræsentanter for de politiske partier opfordrer monarken den partileder, der har flest mandater bag sig i Folketinget, til at søge en regering sammensat og udnævner denne efter dannelsen.

 

Danmarks Riges Grundlov. I grundloven er det bestemt, at det danske monarki er konstitutionelt. Foto: Lars Thomas, Polfoto ©
Dronningen ved sit skrivebord på modtagelsesværelset i Christian IX's Palæ, Amalienborg. Foto: Kongehuset ©

Desuden møder statsministeren og udenrigsministeren regelmæssigt til referat hos Dronningen for at orientere om den seneste politiske udvikling.

Dronningen står i spidsen, når der modtages statsbesøg af udenlandske statsoverhoveder eller der aflægges statsbesøg i udlandet. Monarken modtager ligeledes alle udenlandske ambassadører, der, inden de kan varetage deres hverv som ambassadør i landet, afleverer deres akkreditiver.

Væsentligste opgaver
Monarkens væsentligste opgaver er at repræsentere Danmark udadtil og være et samlingspunkt indadtil. Den sidste opgave opfyldes blandt andet ved at efterkomme indbydelser til åbninger, jubilæer med videre. Også åbninger i udlandet i forbindelse med erhvervsfremstød har ofte kongelig deltagelse. 

Desuden giver Dronningen med korte mellemrum offentlig audiens, hvor borgere kan møde frem for at takke for embedsudnævnelse og -afsked samt tildeling af ordner, fortjenstmedaljer og belønningsmedaljer.

Åbning af Aarhus Festuge, 2017. Foto: Anita Graversen, Ritzau Foto ©
Præsentation af ny regering, 2019, ved hovedporten til Christian IX's Palæ. Foto: Linda Kastrup, Ritzau Scanpix ©

Statsråd

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvori alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles.

Dronningen leder møderne (fører forsæde) i Statsrådet, der udgøres af samtlige ministre. H.K.H. Kronprinsen har, siden han blev myndig, også haft sæde i Statsrådet. 

Statsministeriets departementschef er sekretær for Statsrådet og er den eneste embedsmand, der er til stede under møderne.

Hovedindholdet af møderne er stadfæstelse (underskrift) af de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, og forelæggelse for Dronningen af de lovforslag, som regeringen agter at fremsætte. I praksis er der ofte behov for at forelægge lovsager for Dronningen uden for Statsrådet, fordi sagen ikke kan afvente næste statsrådsmøde. I disse tilfælde sker forelæggelse for Dronningen med forbehold for efterfølgende bekræftelse (corroboration) på førstkommende møde i Statsrådet, hvor sagen forelægges på ny.

Statsråd afholdes efter behov og for tiden cirka seks gange årligt. Møderne holdes aktuelt tirsdag formiddag og finder typisk sted i Statsrådssalen på Christiansborg Slot.

Regler om Statsrådet findes navnlig i grundlovens § 17.

Statsrådssalen på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©
Statsråd den 16. marts 2021, hvor ministrene deltog i statsrådet virtuelt. Det er aldrig sket før i historien og skyldtes situationen vedrørende COVID-19. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©