Fonde og legater

På denne side ses de kongelige fonde og legater. På siden for hver fond og legat kan der læses mere om fondens og legatets formål, vejledning i ansøgning m.m.

Vejledning til fondsansøgninger

 • Ansøgninger til Kongehusets fonde kan alene fremsendes digitalt via ansøgningsskema, som findes ved at tilgå den enkelte fond.
 • Alle felter i ansøgningsfeltet skal udfyldes.
 • Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for projektet samt CV for ansøger og et budget med angivelse af alle forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter.
 • De vedlagte dokumenter skal være samlet i en PDF-fil.
 • Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedhæftes som fil. Materiale, der ikke kan sendes digitalt, kan fremsendes med almindelig post til den enkelte fonds sekretariat.
 • Alle ansøgere til Kongehusets fonde får svar på deres ansøgning udsendt via e-mail til den enkelte ansøger fra fondssekretæren.
 • Afslag på ansøgninger meddeles løbende pr. e-mail. Kongehuset begrunder ikke afslag.
 • Tilsagn om støtte meddeles pr. e-mail umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.
 • Fondenes uddelinger offentliggøres på Kongehusets hjemmeside under den enkelte fonds ”Uddelinger”.
 • Ved eventuel efterfølgende henvendelse vedrørende fremsendt ansøgning skal ansøgers navn oplyses (som angivet på ansøgningsskemaet) sammen med dato for indsendelse.
 • Fondenes sekretariater er åbne for telefonisk henvendelse – se nærmere under den enkelte fond.